La nostra vida està feta de petites i grans esperes

”Quan les coses no surten bé, és molt fàcil perdre els papers i impacientar-nos. Si no tens paciència, la vida es torna molt desagradable.

“tened paciencia y manteneos firmes”

- Santiago 5:8

Read More →