Jesús respon amb els mateixos paràmetres amb els que preguntem

“fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que demanis”
Joan 11:22

El treball és positiu i necessari, però si no et permet gaudir d’allò important pot malmetre la salut o dur a actituds incorrectes. I és una càrrega. Tots la patim. Per què fas les coses?

Marta (quan va morir el seu germà Llàtzer) va rebre Jesús; a Israel, sense hospitalitat no es podia viatjar. Quan acceptem que tenim una feina (ja sigui a casa, al barri, al lloc de treball,…) i el del costat no ens ajuda, el problema és la nostra reacció. Marta fins i tot es va queixar de la seva germana Maria en públic! Jesús respon amb els mateixos paràmetres amb els que preguntem, i enfronta Marta amb sí mateixa.

Reflexiones? Aprens d’allò que fas? Tens temps per escoltar Jesús?

Predicació de l’1 d’abril
Ruth Giordano