Comunicat del Consell d’Església

El consell de l’Església Evangèlica Unida (EUUT), una vegada  analitzada la proposta de modificació de l’actual Llei de Llibertat Religiosa de Catalunya i conegudes totes les gestions realitzades pel Consell Evangèlic de Catalunya i les propostes del Govern de la Generalitat, entén que en aquests moments no té sentit mobilitzar el poble evangèlic en una manifestació pública en defensa dels drets de llibertat religiosa, ja que no està clar que aquests drets estiguin en perill i el Govern ha obert taules de diàleg per consensuar les modificacions proposades.

Read More →