El Déu que proclamem dialoga
El Déu que proclamem dialoga

“…com el fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir” Marc 10:45 Us vull fer ateus de les falses imatges de Déu. Per avançar hem de deixar de creure en pseudoimatges de Déu. Ell ha volgut revelar-se i ajudar...

Read more