Accepto l’altre en la mesura que respecto la seva consciència

Accepto l’altre en la mesura que respecto la seva consciència

“… para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado”
Efesios 1:6
Jesús, quan va ser a la Terra, acceptava la gent respectant la seva consciència i mostrant estima. Respectava la dignitat de les persones i la seva realitat. També acceptava la voluntat dels altres. Tot i les decisions errònies, Jesús els respectava i els acceptava. El gran nucli de la fe és el respecte de Déu vers la nostra llibertat.
Jesús acceptava els sentiments dels altres. Quan Llàtzer va morir, no va fer cap retret a l’enfadament de Marta, recordant-li que era Fill de Déu. Amb Maria, s’hi va identificar i hi va plorar. Hem d’acceptar-nos els uns als altres, acceptar les diferències, acollir els altres tal com Jesús ho ha fet amb nosaltres. Ens ha acollit de manera incondicional i, precisament, quan érem enemics, allunyats d’ell i pecadors. Ens ha acollit per amor.
En la mesura que ens esforcem a entendre i a respectar els altres glorifiquem Déu. El fonament per acceptar-nos és fer memòria del perdó rebut del Crist. L’esforç per acceptar-nos és recordar qui és i com es comporta el nostre Senyor.

Predicació del 4 de novembre
Andreu Dionís

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *