Avís Legal i de Privacitat

El RESPONSABLE del Tractament de les teves dades personals és:

ESGLÉSIA EVANGÈLICA UNIDA DE TERRASSA
Avinguda Béjar 299, 08226 Terrassa (Barcelona)
NIF: R5800430J
Telf. 93 788 16 61

Font

La teva informació personal la prenem directament a través teu i de manera expressa ens autoritzes a tractar-la.

Finalitat

La FINALITAT del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb l’Església Evangèlica Unida de Terrassa:

  • Com membres, col·laboradors, voluntaris, simpatitzants i usuaris
  • Per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions d’ activitats d’interès d’acord als nostres fins.
  • Proposar suport com voluntariat, en oració o econòmic.
  • Fer seguiment personalitzat i confidencial del suport o acompanyament que et podem oferir i ens sol·licites.

Amb el teu consentiment, podem tractar les imatges:

  • per ser projectades en el context d’una activitat interna per a fins informatius interns
  • en la web de la nostra entitat per a difusió de les nostres activitats
  • mostrades a administracions públiques o entitats privades com a part de la informació de la memòria justificativa de donacions o subvencions rebudes.

Consentiment per tractar la teva imatge

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1CE i regulat per la Llei 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, demanem el teu consentiment per poder publicar fotografies o vídeos on apareguis individualment o en grup amb la resta de participants en les activitats de l’Entitat, en els espais de comunicació i difusió de l’Entitat, que actualment son pamflets informatius i la pagina web de l’Entitat, on es fa difusió de les activitats i serveis que l’Entitat ofereix.

Legitimació

LEGITIMACIÓ per al tractament de les teves dades: La base legal per al tractament de les teves dades és el fet que siguis membre associat a l’Entitat, col·laborador, simpatitzant, participant o usuari a les activitats que organitza l’Entitat. Per altre banda, la base legal per poder-te enviar comunicacions per mantenir-te informat de les activitats de l’entitat, és la concurrència de l’ interès legítim de l’Entitat.

Destinataris

DESTINATARIS als que comunicarem les teves dades Els destinataris de les teves dades son el personal i la Direcció de l’Entitat i les empreses prestatàries de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions (la gestoria, servei manteniment informàtic), que només accediran a les teves dades amb la exclusiva finalitat de prestar els serveis que l’Entitat els té contractats.

Les teves dades NO SERAN COMUNICADES A TERCERS SENSE PREVI CONSENTIMENT, excepte per imperatiu legal.

Quan temps romandran emmagatzemades

Tractem i emmagatzemem les teves dades en la mesura en que és necessari pel compliment dels teus drets segons els Estatuts de l’Entitat o fins que ens comuniquis de forma expressa la teva voluntat d’eliminar les teves dades dels nostres arxius.

Drets que t'assiteixen

Pots exercir els DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ EN EL TRACTAMENT I PORTABILITAT segons es preveu a la norma, dirigint-se per escrit a info@unida.es amb una copia del seu DNI.

Seguretat

La nostra xarxa digital està protegida i amb accés restringit a responsables de les dades que requereixen l’accés per a la gestió de l’Entitat. La documentació de recull de dades en paper està protegida degudament per restringir l’accés a les persones autoritzades.

Per a contactar amb nosaltres per qualsevol dubte, pregunta, proposta o petició, pots fer-ho al telèfon 93 7881661 o al mail: info@unida.es

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos