El llac de Galilea: emocions a flor de pell!

El llac de Galilea: emocions a flor de pell!

Els 38 km que separen Sèforis de Tiberíades es fan en poc més de mitja hora en cotxe, però són probablement dels minuts més intensos que es poden viure. L’expectativa és enorme, la ment i el cor s’acceleren davant del que esperes veure: el llac de Galilea (Jesús va calmar la tempesta, Ell mateix i l’apòstol Pere van caminar sobre l’aigua...) el Sermó de la Muntanya, les multiplicacions dels pans i els peixos, Cafarnaüm, Corazín, Betsaida...

On anem va ser el centre de l’obra terrenal de Jesús! Aquí hi vivia! Aquí va triar els deixebles, va fer miracles, etc.

L’experiència que esperes viure t’omple d’emocions intenses i tens pressa per arribar, per veure el llac, per ser-hi, per trepitjar els camins, per tocar l’aigua… per respirar la vida de Jesús.

Al darrer article ens vam quedar visitant les ruïnes de l’antiga Sèforis. Si d’allà seguim la carretera 77 anirem directes a la ciutat que, entre el 17-22 dC, la va substituir —segons Flavi Josep— com a capital de la Galilea governada per Herodes Antipes.

Tiberíades