Els Hàbits de Jesús

Els Hàbits de Jesús

Sembra un bon hàbit i recull un bon caràcter

     

A través de Jesucrist, tens el poder

per deixar un mal hàbit 

i adquirir un bon hàbit.

Comentaris