Contacta amb nosaltres

Finalment, viviu tots units, tingueu els mateixos sentiments, estimeu els germans, sigueu misericordiosos i humils;

1ª Pere 3:8

Avinguda de Béjar 299, 08226 Terrassa
937.881.661
Dill-Div: 9.00am - 19.00pm Diumenges: 10h - 13:30