Creences bàsiques

Les creences fonamentals de la UNIDA són les nostres posicions teològiques sobre aspectes clau de la fe cristiana. La nostra teologia bíblica es centra en Crist i el seu missatge, i es basa directament en les Escriptures, tant de l'Antic com del Nou Testament.

Com a cristians evangèlics, afirmem la veritat revelada del Déu únic en tres persones - Pare, Fill i Esperit Sant - tal com es presenta a les Escriptures. Confessant la fe històrica de l'Evangeli, les nostres creences descriuen les doctrines que considerem essencials per a una comprensió plena de la fe cristiana.

Així, afirmem la sobirania i la gràcia de Déu en la creació, la providència, la revelació, la redempció i el judici final, i reconeixem la plena credibilitat i autoritat suprema de la Sagrada Escriptura en tot el que afecta la fe i la conducta.

Reconeixem la realitat del pecat universal i la culpabilitat que això comporta, i afirmem que només per la gràcia de Déu, mitjançant la fe en Crist crucificat i ressuscitat, es pot justificar el pecador.

També afirmem l'obra de l'Esperit Sant en il·luminar, regenerar, morar en el creient i santificar-lo, així com el sacerdoci de tots els creients en la unitat de l'Esperit Sant.

Finalment, afirmem la nostra esperança en el retorn visible del nostre Senyor Jesucrist, la resurrecció dels morts i la consumació del Regne de Déu. A través de la proclamació de l'Evangeli i del servei d'amor en la societat, aspirem a viure en fidelitat a les nostres creences, seguint el manament del nostre Senyor.