Creences i valors

Com a cristians evangèlics, afirmem la veritat revelada del Déu únic en tres persones - Pare, Fill i Esperit Sant - tal com es presenta a les Escriptures.

La nostra missió

La missió de la UNIDA és predicar i ensenyar l'Evangeli de Jesucrist per ajudar la gent a estimar Déu, estimar la gent i canviar el món. Som una comunitat acollidora que inspira la fe i l'acció per fer un món millor amb l'amor de Déu.

Estimar Déu

“Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb tot el pensament . Aquest manament és el més gran i el primer.”

Mateu 22:37-38

Estimar la gent

“El segon li és semblant: Estima els altres com a tu mateix.”

Mateu 22:39

Cambiar el món

“Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat.”

Mateu 28:19-20

La nostra visió

A la UNIDA, som una comunitat multigeneracional i bilingüe de deixebles de Jesús compromesos a compartir la nostra fe i vida amb els altres, arribar a aquells que no coneixen a Déu i beneir les nostres comunitats i món. Amb la pregària, la col·laboració, el lideratge i la innovació, aspirem a revelar Déu i el seu Regne en aquest món.

Creiem que a través de les nostres vides transformades i la generositat radical, podem assolir la visió que Déu té per a nosaltres i per al món.

Com a església, nosaltres…

Foto d'una persona amb la mà alçada lloant Déu

“Seguim Jesús: busquem dependència total d'ell.”

Joan 12:26, Marc 8:34, Gàlates 5:25

 • Confiem en l'Esperit Sant i busquem la direcció de Déu en tot el que fem
 • Ens dediquem a disciplines espirituals diàriament
 • Preguem regularment
 • Reflectim Crist en les nostres interaccions els uns amb els altres

Foto de dues dones xerrant a la UNIDA

“Estimem la gent: tothom és important per a Déu.”

Lluc 5:30-32, Lluc 15

 • Ajudem la gent a trobar i seguir Jesús
 • Ens coneixem pel que estem a favor, no pel que estem en contra
 • Ens preocupem pels que pateixen
 • Servim als altres fins i tot quan no és convenient

Foto de dues dones xerrant, una amb uns cascos de tècnic i l'altre amb una Bíblia a la ma

“Seguim els següents passos: esdevenir, no arribar.”

Colossencs 2:6-7, 2 Pere 1:5-8, Jaume 1:22-25

 • Creiem que tothom té un següent pas
 • Ens responsabilitzem del nostre propi creixement i desenvolupament
 • Sempre estem en una postura d'aprenentatge
 • Practiquem l'empatia, la paciència i la gràcia pels viatges dels altres

Foto d'una noia jove tocant la trompeta i un adult tocant la guitarra i cantant

“Ens fem joves: aixecant la propera generació.”

Salms 145:4, Deuteronomi 6:6-9, 1 Timoteu 4:12

 • Creiem que ningú és massa jove per a liderar i ningú és massa vell per aprendre
 • Celebrem la nostra inversió en nens i joves estudiants
 • Sempre busquem aprenents i busquem substituir-nos
 • Programem per servir una congregació multigeneracional

Dos homes xerrant a l'exterior de la UNIDA

“Som autèntics: aportem tot el que som.”

I Sam. 16:7, Romans 8:1-2, Ef. 2:10

 • Busquem créixer contínuament en l'autoconsciència
 • No esperem la perfecció: donem la benvinguda a preguntes i dubtes
 • Valorem les persones per sobre dels productes
 • Oferim a Déu el nostre millor i més creatiu treball, i deixem els resultats a Ell

Propers passos

Benvingut a la UNIDA (Qué és la UNIDA)

"Qué és la UNIDA" és una oportunitat de connectar amb la nostra família d'església i descobrir com Déu està obrint camins dins i a través nostre. Si ets nou a la UNIDA o t'agradaria sentir-te més connectat amb la comunitat, aquesta experiència de quatre setmanes és per a tu. Coneixeràs als nostres pastors, aprendràs més sobre qui som i com volem fer la diferència en el món, i descobriràs com Déu et convida a prendre el teu proper pas en el teu camí espiritual. No deixis passar aquesta oportunitat per a créixer en la fe i la comunitat.

Baptisme i Sant Sopar

La UNIDA observa dues ordenances bíbliques arrelades en les accions i els ensenyaments de Jesucrist: el Baptisme i el Sant Sopar. Aquestes ordenances representen tant el compromís interior individual amb una relació personal amb Jesús com el signe exterior corporatiu d'estar connectat amb una comunitat local de seguidors de Crist: l'església local.

Creences bàsiques

Les creences bàsiques de la UNIDA descriuen les nostres posicions teològiques sobre aspectes clau de la fe. Centrat en Crist i el seu missatge, la nostra és una teologia bíblica més que una teologia especulativa, subjectiva o simplement arrelada a la tradició. Aquestes creences es deriven directament de l'Escriptura (tant l'Antic com el Nou Testament de la Bíblia).