El servei només té sentit si sabem la nostra identitat com a cristians

El servei només té sentit si sabem la nostra identitat com a cristians

“…y se mantuvo firme en su propósito,  como si viera al Dios invisible”
Hebreos 11:27

Moisès va ser un gran personatge de fe.  Quines preguntes ens respon Moisès?

1- Identitat: Moisès renuncia a ser considerat fill de la filla de Faraó. Era jueu i tenia una altra identitat i referents. El servei només té sentit si sabem quina és la nostra identitat com a cristians. Jesús ens proposa una nova identitat, ser una nova criatura; és el fonament.

2- Acceptar la meva responsabilitat: el millor regal de Déu és la llibertat. Triem i decidim. Però ningú no vol ser responsable de res. Moisès no projecta la culpa en ningú i pren decisions. En la nostra cultura la culpa sempre és de l’altre. Ningú t’impedeix créixer en la teva relació amb Déu.

3- Determinar les meves prioritats: poder, plaer, possessions? Moisès en va triar de diferents quan tenia aquestes. Els plaers són efímers i no són gratis. Els valors de Moisès:

-Els propòsits de Déu són més valuosos que la popularitat.
-El poble de Déu és més valuós que el plaer.
-La Paraula de Déu és més valuosa que les possessions.
4- Autoritat: Moisès es sotmet a l’autoritat de Déu.
 

Predicació del 3 de febrer
Andreu Dionís

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *