Els Hàbits de Jesús

Sembra un bon hàbit i recull un bon caràcter

     

A través de Jesucrist, tens el poder

per deixar un mal hàbit 

i adquirir un bon hàbit.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *