Jesús respon amb els mateixos paràmetres amb els que preguntem

Jesús respon amb els mateixos paràmetres amb els que preguntem

“fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que demanis”
Joan 11:22
El treball és positiu i necessari, però si no et permet gaudir d’allò important pot malmetre la salut o dur a actituds incorrectes. I és una càrrega. Tots la patim. Per què fas les coses?
Marta (quan va morir el seu germà Llàtzer) va rebre Jesús; a Israel, sense hospitalitat no es podia viatjar. Quan acceptem que tenim una feina (ja sigui a casa, al barri, al lloc de treball,…) i el del costat no ens ajuda, el problema és la nostra reacció. Marta fins i tot es va queixar de la seva germana Maria en públic! Jesús respon amb els mateixos paràmetres amb els que preguntem, i enfronta Marta amb sí mateixa.
Reflexiones? Aprens d’allò que fas? Tens temps per escoltar Jesús?

Predicació de l’1 d’abril
Ruth Giordano

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *