La fe ens canvia l’agenda i ens demana confiança i resposta en camí

La fe ens canvia l’agenda i ens demana confiança i resposta en camí

“…hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo”
Mateo 2:2
Quin és el referent que seguim davant l’anunci del naixement? Ens identifiquem amb Herodes, amb els sacerdots o amb els savis d’Orient?
Hi ha por, però també alegria; hi ha una nit que ho fa veure tot fosc, però també una llum que il·lumina el camí, i hi ha la indiferència d’aquells que poden recitar escriptures però no es mouen, però també aquells que es posen a caminar. Hi ha la realitat dels que donen l’esquena a aquell que els ha vingut a conèixer, i el relat de Mateu vol dur llum davant d’això. Quines van ser les reaccions?
1-Herodes: por. El seu món trontolla. L’Evangeli incomoda.
2-Sacerdots: saben on ha nascut el Messies i ho poden explicar als demés. Herodes els reprimeix amb la indiferència.
3-Savis: vénen de fora per mostrar l’actitud adient davant Jesús. Manifesten fe i una confiança que els posa en camí. No tenen les dades dels sacerdots, però es mouen. Són referent i model de la vida cristiana. La fe ens canvia l’agenda i ens demana confiança i resposta en camí.”

Predicació del 6 de gener
Andreu Dionís

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *