La nostra vida està feta de petites i grans esperes

La nostra vida està feta de petites i grans esperes

”Quan les coses no surten bé, és molt fàcil perdre els papers i impacientar-nos. Si no tens paciència, la vida es torna molt desagradable.
[blockquote cite=”Santiago 5:8″]“tened paciencia y manteneos firmes”[/blockquote]

Ruth Giordano: “La nostra vida està feta de petites i grans esperes”

La nostra vida està feta de petites i grans esperes (…) Sense paciència no arribariem al final. Jaume ens parla de la paciència malgrat la injustícia, les decepcions i l’apatia de la vida. Paciència és controlar l’ira de forma llarga i estable. Allò que no controlem, Déu sí que ho fa, ja que Ell és qui marcarà la fi del temps (…) Hem de ser pacients quan no controlem les circumstàncies i quan hem de conviure amb gent que no ens agrada. I per què? Perquè Déu treballa a favor nostre. Podem ser pacients, aprenent a esperar amb confiança. Jesús va esperar 30 anys per començar el seu ministeri; 30 anys de preparació. Déu té temps i un propòsit. Sovint necessitem queixar-nos i culpar els demés d’allò que ens passa, però Jesús ens recorda que també serem jutjats. Hem d’aprendre a callar”.

Ruth Giordano
Predicació del 18 de novembre 2007

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *