L’amor és el cristianisme en acció, és compromís

L’amor és el cristianisme en acció, és compromís

“… un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado”
Juan 13:34
La Biblia ens insta a funcionar com un sol cos o com una familia, estimant-nos, perdonant-nos, animant-nos els uns als altres. Perquè l’amor és com la sang que dóna vida a aquest cos. Què és l’amor?
1- És senyal de salvació: la salvació és un acte de pura gràcia divina, però tot arbre bo ha de donar fruit. El creient ha de ser qui millor reflecteixi com és Déu. Un senyal inequívoc és l’amor als altres.
2- És un manament: en el darrer sopar, Jesús encomana als seus deixebles: “estimeu-vos els uns als altres”. I els diu com fer-ho: “com jo us he estimat”.
3- És una resposta a l’amor de Déu: no es tracta de mi, sinó del que Déu ha fet en mi.
El primer pas de l’amor no és cap els altres, sinó cap a Déu. Què vol dir a la pràctica?
L’amor és el cristianisme en acció, és compromís. També és un risc, i cal aceptar la possibilitat d’acabar ferit o decebut, però també un estímul per ajudar l’altre a treure el millor de si mateix. Us animo a pensar en mostres d’amor que hem rebut; a pregar per veure el món amb els ulls de Déu; a mirar al voltant i a començar estimant a qui ho necessita del nostre entorn.

Predicació del 7 d’octubre
Lydia González

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *