Lideratge de la UNIDA

Com a església, ens preocupem de seguir Jesús i sabem que aquest viatge no té fi; som més de convertir-nos que d'arribar. Creiem que tothom és important per a Déu i el millor que podem fer és estimar Déu, estimar les persones i canviar el món.

Coneix l'equip

Coneix l'equip

Com a església, ens preocupem de seguir Jesús i sabem que aquest viatge no té fi; som més de convertir-nos que d'arribar. Creiem que tothom és important per a Déu i el millor que podem fer és estimar Déu, estimar les persones i canviar el món.

Estem compromesos a convertir-nos en un moviment multigeneracional, i multiplicador de seguidors de Crist, equipant i empoderant els nostres fills i joves estudiants perquè no només siguin l'església del demà, sinó l'església d'avui.

La UNIDA està dirigida per un equip de persones que estan aquí per servir-te i la nostra comunitat. No importa on estiguis en el teu viatge espiritual, ets benvinguts aquí!

El nostre equip ministerial

Equip Pastoral

Andreu Dionís

Andreu Dionís

Càrrec
Pastor Principal
Contacte
pastor@unida.es

Ruth Giordano

Ruth Giordano

Càrrec
Suport Pastoral
Contacte
rgiordano@unida.es
Equip Ministerial

Joves i Digital

Chiyana Simões

Chiyana Simões

Càrrec
Director Joves i Digital
Contacte
joves@unida.es

Administració

Graziel·la Urrutia

Graziel·la Urrutia

Càrrec
Directora Administració
Contacte
administracio@unida.es

Educació

Lorenzo González

Lorenzo González

Càrrec
Director Educació
Contacte
educacio@unida.es

Evangelització

Míriam Chimeno

Míriam Chimeno

Càrrec
Directora Evangelització
Contacte
evangelitzacio@unida.es

Ministeris (Acció Social)

Lydia González

Lydia González

Càrrec
Directora Ministeris (Acció Social)
Contacte
social@unida.es

Adoració

Yolanda Santolaria

Yolanda Santolaria

Càrrec
Directora Adoració
Contacte
adoracio@unida.es

Comunitat

Anna Navarro

Anna Navarro

Càrrec
Directora Comunitat
Contacte
comunitat@unida.es

Consell de l’Església

Al llarg del Nou Testament, els principis del lideratge de l'església apunten a un tema central: la pluralitat. Creiem que les esglésies es dirigeixen millor amb múltiples líders i bons sistemes de responsabilitat. 

El nostre Consell és un equip de voluntaris que proporcionen supervisió espiritual, direcció i lideratge per a l'església. Confien la implementació d'aquesta direcció als líders i personal del ministeri, sota el lideratge del pastor principal. 

Són funcions del Consell d’Església: 

 1. Vetllar pel compliment dels fins, missió, visió, objectius i estratègia de l’Església i executar els acords que hagin estat adoptats per l’Assemblea General. 
 2. Supervisar la tasca i gestió del Pastor principal i pastors auxiliars si n’hi ha. 
 3. Elaborar, informar i presentar a l’Assemblea els pressupostos anuals, els balanços i estats de comptes per a la seva aprovació. 
 4. Preparar els projectes de Reglament de Règim Intern, així com de modificació d’Estatuts per a la seva aprovació per l’Assemblea General. 
 5. Delegarà en quatre dels seus components, els quals tindran signatura per, de forma mancomunada per part de dos d’ells: constituir o obrir, retirar totalment o parcial, disposar, extingir o cancel·lar comptes corrents, a la vista, de crèdit, a termini fixa i d’estalvi; dipòsits en metàl·lic, valors i efectes públics de tota classe, en Bancs, àdhuc el d’Espanya, Caixes d’Estalvis i Caixa General de Dipòsits. Cobrar i pagar mitjançant compte bancari tota classe de quantitats, rebuts i subministraments, domiciliar el pagament i cobrament i donar ordres oportunes, cobrar dividends i beneficis. Obtenir crèdits bancaris mitjançant lletres de canvi. Lliurar, endossar, acceptar, avalar, cobrar, pagar, descomptar i protestar lletres de canvi, talons, xecs, pagarés i altres documents mercantils. 
 6. Nomenar totes aquelles comissions que estimi pertinents per a una millor i més eficaç gestió i execució de les seves funcions. 
 7. Subscriure acords o convenis amb altres entitats pel compliment dels fins propis de l’Església. 
 8. Qualsevol altra facultat que no sigui de la competència de l’Assemblea General. 
 9. Aprovar el nomenament dels membres de l’Equip pastoral. 
 10. Convocar les assemblees extraordinàries. 
 11. Convidar a qualsevol membre dels òrgans de govern amb veu però sense vot. 

 

Conèixer el Consell d'Església

The Global Leadership Summit

A la UNIDA, creiem en el poder del lideratge per a transformar vides i comunitats. Per això, ens unim al Global Leadership Summit (GLS), una cimera mundial que ofereix una formació intensa en visió, inspiració i habilitats pràctiques per ajudar-te a convertir-te en un millor líder.

Amb seu a Chicago i retransmesa en directe a més de 200 ciutats nord-americanes, el GLS arriba a més de 135 països, i a Espanya es celebra a les nostres seus de Terrassa, Tenerife i Madrid.

A través del GLS, podràs connectar amb altres líders internacionals i adquirir noves perspectives per perfeccionar i millorar les teves habilitats de lideratge. Així, podràs aconseguir una visió més gran i assolir els teus objectius com a líder.

Uneix-te a nosaltres al GLS i descobreix com el lideratge pot canviar el món.

The Global Leadership Summit