Educació

Volem proporcionar a la comunitat un ministeri educatiu que comprengui l'ensenyament de les Escriptures, la formació integral de la persona conforme als valors cristians, i la capacitació dels seus membres per a un ministeri significatiu, ajudant-los a descobrir, aplicar i desenvolupar els dons que Déu els ha donat.

Segueix llegint per saber més sobre aquest ministeri!

Educació

Quin és el nostre propòsit?

Proporcionar a la comunitat un ministeri educatiu que comprengui l’ensenyança de les Escriptures, la formació integral de la persona en conformitat amb els valors cristians, i la capacitació dels seus membres per a un ministeri significatiu, ajudant-los a descobrir, aplicar i desenvolupar els dons que Déu els ha donat.

Què fem?

Les nostres àrees prioritàres de treball són les següents:

  • Escola Dominical. 
  • Ministeri infantil. 
  • Programes de catecumenat i discipulat. 
  • Cursos de formació per a ministeris específics. 
  • Estudis bíblics sobre temes concrets. 
  • Conferències sobre temes actuals. 
  • Formació teològica. 
  • Procés d’incorporació i formació de nous membres.