La nostra comunitat

La nostra comunitat és un espai de trobada de gent diversa que comparteixen la fe en el Crist i el seguiment a la seva persona per créixer espiritualment en una relació personal i única amb Déu i poder gestionar tots els àmbits de les nostres vides amb responsabilitat i llibertat. Som una comunitat que volem treballar amb tu per fer-ho i generar una transformació positiva de la societat on vivim.

Segueix llegint per saber més sobre aquest ministeri!

La nostra comunitat

Quin és el nostre propòsit?

El propósit del Ministeri de Comunitat és planificar, coordinar, incentivar i supervisar tot programa o activitat encaminats a assolir una comunió fraternal entre els membres de la comunitat basada en la disponibilitat i l’amor dels uns vers els altres.

Què fem?

  • Cèl·lules/grups de creixement en coordinació amb les àrees d’educació i evangelisme. 
  • Relacions socials intercomunitàries: recessos, àpats comunitaris, excursions, etc. 
  • Actes especials. 
  • Visitació de membres i simpatitzants de la comunitat que per diferents circumstàncies no es troben en una comunió activa. Tot això coordinat amb el ministeri pastoral. 
  • Recepció i integració de visites i nova membresia.