Recursos Tangibles

Des de l'emmagatzematge de queviures fins a la formació, orientació amb els serveis d'ocupació, els serveis de la UNIDA i les iniciatives especials a totes les ubicacions de la UNIDA estan donant servei a les persones que ho necessiten.

Segueix llegint per saber més sobre aquest ministeri!

Recursos Tangibles

Des de l'emmagatzematge de queviures fins a la formació, orientació amb els serveis d'ocupació, els serveis de la UNIDA i les iniciatives especials a totes les ubicacions de la UNIDA estan donant servei a les persones que ho necessiten.

Els nostres serveis ajuden tots els assistents de la UNIDA, i els de la nostra comunitat, amb necessitats bàsiques.

Escola Bíblica Teològica de la UNIDA

Escola Bíblica Teològica de la UNIDA

Veure més