Parlar del Crist és el que requereix més valor

Parlar del Crist és el que requereix més valor

“…en el mundo tendréis sufrimientos: pero ¡ánimo!, yo he vencido al mundo”
Juan 16:33
Jesús va marcar la diferència en aquest món. Què puc fer per desenvolupar valor?

1- Confessar: admeto el meu pecat. A vegades ho disfressem amb errors, i és una equivocació. No ens agrada admetre-ho per no sentir-nos inferior al del costat. Més covard és qui escolta, no admet l’error i et jutja. Requereix valor. Qui marca la diferència és autèntic. La veritat perdura, la mentida no.

2- Aixecar-te: defensar allò correcte. Sovint veiem l’error, però no diem res. És la nostra responsabilitat. L’altre està en pecat, però el Senyor també te’n farà responsable. Com fer-ho? No jutjar i tenir criteris propis.

3- Parlar: algú t’ha preguntat per què ets diferent? Parlar del Crist és el que requereix més valor; et mostra tal com ets i estàs en disposició de ser rebutjat. Quan vingui Jesús, s’avergonyirà perquè no has tingut valor de confessar que n’ets seguidor?

Predicació del 17 de març
Oriol Solé 

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *