A part del culte els diumenges, on podem aprendre més sobre la Bíblia, l’Escola Bíblica ens permet d’aprofundir-hi perquè són espais temàtics d’aprenentatge més específic. És l’opció per tractar amb detall i en grups petits temes que ens puguin interessar, de manera que són espais on podem participar, opinar, dialogar i seguir aprenent. Hi ha diferents classes d’Escola Bíblica amb diversos temes i té lloc els diumenges de les 10:45 fins a les 12.