La nostra missió

[blockquote cite=”Església evangèlica Unida de Terrassa”]Com a Església Unida, ens sentim cridats a compartir el projecte de vida que Jesucrist ens proposa per tal que tothom en pugui gaudir. Ell ha omplert les nostres vides d’amor i esperança, i volem que tothom tingui l’oportunitat de conèixer-lo i experimentar el mateix.[/blockquote]
 
[one_half divider=”true”]

Valors

 • Crist és el referent central de la vida de comunitat.
 • Valorem la implicació i participació dels membres en el projecte comunitari.
 • Valorem la pluralitat i la diversitat de capacitats i aptituds dels nostres membres.
 • Reconeixem el valor intrínsec de la família i treballem per proporcionar-li les eines de creixement.
 • Valorem i ens preocupem per les persones de la nostra societat i ens compromeEns presentemtem a emprar tots aquells recursos i mitjans que estiguin al nostre abast per ajudar-los, especialment als més necessitats.
 • Valorem la importància del creixement i la formació sistemàtica de tots els membres de la comunitat.
 • Ensenyar la Paraula de Déu amb integritat i autoritat per apropar les persones a Jesús.
 • Reconeixem el valor que té Déu en les nostres vides personals i en la comunitat.
 • Valorem la importància de la pregària en la vida personal i en la de l’església.
 • Som una congregació compromesa en el treball de la nostra missió i ministeri.

[/one_half][one_half_last]

 • Valorem el lideratge plural guiat per la humilitat i el servei.
 • Portem a terme un programa de desenvolupament i entrenament d’un equip de lideratge.
 • Reconeixem la diversitat de dons i capacitats dels nostres membres, així com les diferències que podem tenir com a persones, però ens comprometem a treballar com a Església per a preservar la unitat.
 • Desitgem honorar el nostre Déu tot mantenint un elevat nivell d’excel·lència en tots els nostres ministeris i activitats.
 • Fem èmfasi en la gràcia de Déu: Animem els nostres membres a servir a Jesucrist amb un cor d’amor i gratitud envers Ell i el que ha fet i fa a les nostres vides, i no pas per un sentiment de culpa o de por.
 • Reconeixem el valor intrínsec de la família i ens comprometem a proporcionar-li l’aliment espiritual necessari, ajudar-la i guiar-la com un dels principals mitjans escollits per Déu per a perpetuar la fe cristiana.
 • Valorem la creativitat i la innovació.
 • Valorem la importància del creixement i la formació sistemàtica de tots els creients.

[/one_half_last]
 
[framed_box rounded=”true”]

Objectius

 • Ajudar les persones a reconèixer amb gratitud tot allò que Déu fa en el món.
 • Donar a conèixer la possibilitat de reconciliació amb Déu.
 • Crear llaços d’unió entre els membres de l’església.
 • Demostrar l’amor de Déu a través del servei a altres persones.

[/framed_box]