Drets i límits

Drets i límits

A ningú se'ns escapa la dificultat que vivim en aquests temps amb l'educació i desenvolupament dels infants cap a la maduresa, ara que estem entrant a la setmana dels Drets dels infants. 

No és que no siguin capaços de madurar, sinó que el tipus de tractament i gestió de la seva educació no sembla donar els resultats que potser voldríem.

Drets i responsabilitats

Tampoc no és que no hi hagi un bon percentatge d'infants que experimenten un bon desenvolupament, sinó que s'ha emfatitzat tant en els seus drets i una correcta preocupació pel seu desenvolupament físic que, malgrat tot, podem veure una degradació en les bones maneres i responsabilitats.

Potser tant parlar de drets i tan poc de límits i responsabilitats no ha afavorit realment el seu bon desenvolupament. 

El desafiament de les noves tecnologies

A més de no haver entès prou bé el canvi radical de vida amb les xarxes i les intranets.

Així que avui tenim debats sobre si posem massa aviat a les mans dels infants aparells com el mòbil o les tauletes que dominen perfectament, però no saben on han de posar el límit.

I de la mateixa manera, creuen que "dominen" les relacions interpersonals tan necessàries per la vida, però, una altra vegada, no saben on han de posar els límits. 

Equilibri entre drets i responsabilitats

Potser és temps de recordar els drets, però també d'educar en límits per poder aconseguir un bon desenvolupament de la vida.

Per això m'agrada tant el text bíblic, perquè sempre equilibra els dos aspectes fonamentals per al creixement: el dret i la responsabilitat. Si estimem als infants, hem de donar-los eines per exercir els seus drets i establir els seus propis límits.

Proverbis de Salomó

 2 Volen fer conèixer la saviesa i donar formació, fer comprendre sentències intel·ligents, procurar una formació completa que porti a ser just, recte i honrat.

3 Volen proporcionar sagacitat als inexperts, als joves, coneixement i prudència; el savi que els escolti augmentarà el saber, l'home instruït hi trobarà el camí.

4 Volen fer comprendre proverbis i dites penetrants, sentències dels mestres i enigmes.

5 Venerar el Senyor és primícia de coneixement, només els insensats rebutgen saviesa i formació.

Publicat originalment a Catalunya Religió el 14 de novembre de 2023.

 

Comentaris