Aprenent a pensar com Jesús

Aprenent a pensar com Jesús

Buscar una relació amb Jesús no significa alliberar-nos de les alegries i compromisos de la vida quotidiana. Per contra, implica descobrir com totes aquestes coses positives poden ser un reflex de la nostra relació amb Jesús.

Vivim en un món agitat, ple d'escola, universitat, esports, música, clubs i moltes altres activitats que omplen les nostres agendes. En aquest context frenètic, sovint podem perdre de vista la importància de mantenir i enriquir la nostra connexió amb Jesús. Buscar una relació significativa amb Jesús no implica eliminar els altres aspectes positius de la vida, sinó integrar-los dins d'una perspectiva que reflecteixi el Regne de Déu.

T’has pres, alguna vegada, un moment per a reflexionar sobre com la perspectiva de Jesús pot influir i transformar la teva vida enmig de la vida quotidiana? Crec que avui és un bon moment per a fer-ho.

El concepte de la perspectiva

La perspectiva és una eina que fem servir cada dia per interpretar el món que ens envolta. Es tracta de la manera en què percebem i comprenem tot allò que ens rodeja. Tot i que sovint passem per alt aquest concepte, cada persona té una perspectiva única, forjada per les seves pròpies vivències i influències.

Imagina que cada un de nosaltres porta unes ulleres especials que filtren la realitat d'una manera única. Aquestes ulleres estan teixides amb fils de les nostres pròpies vivències, creences, coneixements i relacions. Les teves ulleres no són iguals que les meves, i les meves no són iguals que les de ningú altre. Aquestes ulleres modelen la nostra visió del món i configuren la nostra perspectiva.

La perspectiva no només influeix en la manera com percebem el món sinó també en com vivim la nostra fe i en la relació amb Jesús. Les vivències personals, la cultura, l'educació, els mitjans de comunicació, les relacions i, fins i tot, la nostra pròpia fe, són algunes de les coses que configuren aquesta perspectiva.

Ara bé, com podem aplicar això a la nostra relació amb Jesús? Com podem assegurar-nos que la nostra perspectiva estigui alineada amb la seva perspectiva divina? Això és precisament el que mirarem en aquest article.

Les influències que modelen la nostra perspectiva

La nostra perspectiva, com ja hem mencionat, és la lupa a través de la qual interpretem el món. Aquesta lupa està forjada per una sèrie d'influències, algunes de les quals són compartides per molts de nosaltres i altres que són més úniques. Identifiquem algunes d'aquestes influències comunes que poden modelar la nostra perspectiva:

  1. Experiències personals: Les vivències de la nostra vida, siguin èxits o fracassos, alegries o tristeses, ajuden a formar la nostra perspectiva. Les experiències pròpies ens proporcionen un marc de referència per entendre el món.
  2. Cultura: El context cultural en el qual creixem té un impacte significatiu en la nostra perspectiva. Les creences, les normes socials i les tradicions culturals influiran en com veiem i interpretem la realitat.
  3. Coneixement: L'educació i el coneixement que adquirim, sigui de manera formal a l'escola o de manera informal a través de la lectura i l'aprenentatge autodidàctic, formen la nostra perspectiva i la nostra comprensió del món.
  4. Mitjans de comunicació: Avui dia, estem exposats a una gran quantitat d'informació a través de diverses formes de mitjans de comunicació, com ara les xarxes socials, la televisió i les notícies. Aquesta influència mediàtica influeix en la nostra perspectiva sobre els esdeveniments i les qüestions actuals.
  5. Relacions: Les persones amb les quals compartim la vida tenen un paper fonamental en la conformació de la nostra perspectiva. Les converses, els punts de vista i les relacions interpersonals poden influir en com veiem el món.

Malgrat que totes aquestes influències tenen un pes important, com a creients la influència més poderosa en la nostra perspectiva hauria de ser la nostra fe. Moltes vegades, la fe es col·loca en segon terme, com si fos una influència menor en la nostra vida. A vegades, algunes persones diuen que la fe és una qüestió privada i que no ha de barrejar-se amb altres àmbits de la vida.

No obstant això, és la nostra relació amb Jesús, la nostra fe, la que hauria de ser la perspectiva que guia totes les altres. Jesús ens convida a veure el món a través del seu punt de vista, a través de l'ull de l'amor, la compassió i la gràcia. Quan posem la nostra fe com a influència principal en la nostra perspectiva, podem entendre més profundament com Jesús veu el món i com podem ser agents del seu Regne en la nostra vida quotidiana.

La perspectiva basada en la fe és una eina fonamental per a la vida cristiana. És el marc a través del qual podem entendre com seguir Jesús implica viure d'una manera que difereix de la cultura actual.

L'exemple de la història de Jesús i el jove ric

Per il·lustrar aquest concepte d’"aprendre a pensar com Jesús", prenem un moment per a mirar una història de la Bíblia. Aquesta història es troba a l'evangeli de Lluc i ens parla d'un jove ric que anhela seguir Jesús. La història del jove ric posa de manifest com l'aprenentatge de la perspectiva de Jesús pot ser revolucionari i desafiant per a molts de nosaltres.

En resum, la història narra un jove ric que s’acosta a Jesús i li fa la següent pregunta: "Mestre bo, què haig de fer per obtenir la vida eterna?". La seva pregunta és directa i important, ja que molts de nosaltres compartim la mateixa inquietud: com podem assegurar la nostra relació amb Déu i la vida eterna?

La resposta de Jesús és sorprenent. No li dona un seguit de normes morals ni l'adverteix sobre els perills de la riquesa. En canvi, li diu:

"Encara et falta una cosa: ven tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel; després vine i segueix-me." (Lluc 18:22, BEC).

Aquesta resposta va més enllà de les expectatives del jove ric i, en molts aspectes, és un repte que toca un punt sensible. Jesús li demana que alliberi la seva major possessió, la seva riquesa, i que la comparteixi amb els necessitats. Aquesta petició posa a prova la perspectiva i les prioritats del jove ric.

Aquesta història ens convida a reflexionar sobre les coses que poden estar limitant la nostra pròpia relació amb Jesús. Quines són les "riqueses" que ens impedeixen seguir-lo de manera completa? Potser no es tracta només de diners, sinó també de relacions, hàbits, prejudicis o altres aspectes de la nostra vida.

Així doncs, com podem identificar i superar les barreres que limiten la nostra capacitat de pensar com Jesús i seguir-lo plenament? La història del jove ric ens convida a la reflexió i a l'acció.

​​Aprendre a pensar com Jesús

Ara que hem vist les influències que poden modelar la nostra perspectiva i hem conegut la història impactant del jove ric que va buscar la resposta de Jesús, cal entendre la importància d'aprendre a pensar com Jesús. Aquest aprenentatge pot conduir-te a una vida plena de significat, alegria i satisfacció.

Jesús no va ser un mestre convencional ni les seves respostes solien ser les esperades. Les seves paraules i accions sovint desafiaven les normes culturals i socials de l'època. La resposta que va donar al jove ric és un exemple perfecte d'aquesta dinàmica.

Crec que és vital comprendre que aprendre a pensar com Jesús no significa que hàgim de deixar de banda totes les nostres responsabilitats i compromisos diaris. Més aviat, implica abraçar aquestes responsabilitats i compromisos des d'una perspectiva transformada. Quan aprenem a veure el món com Jesús el veia, els rols i les activitats de la nostra vida quotidiana prenen una nova dimensió.

Aprendre a pensar com Jesús et pot ajudar a veure més enllà dels teus propis interessos i desitjos i centrar-te en el Regne de Déu. Les nostres accions, quan estan en sintonia amb la perspectiva de Jesús, esdevenen un mitjà per manifestar l'amor, la compassió i la justícia del Regne de Déu a la Terra.

Aquest canvi de perspectiva no només beneficia la nostra relació amb Jesús, sinó que també ens ajuda a veure la vida de manera diferent. Ens fa més conscients de les necessitats dels altres i ens convida a ser agents de canvi en un món necessitat de transformació.

Quan aprenem a pensar com Jesús, comencem a comprendre la profunditat de l'amor de Déu i el seu propòsit per a les nostres vides. La riquesa veritable no es troba en les possessions materials, sinó en la relació profunda amb el nostre Salvador. La perspectiva de Jesús ens guia a viure amb significat, propòsit i alegria, independentment de les circumstàncies.

La invitació de Jesús a "seguir-lo" no és només una crida a seguir-lo com a espectadors, sinó una invitació a seguir-lo com a deixebles que aprenen a pensar com Ell. Aquest aprenentatge és un viatge continu, però amb cada pas, ens acostem més a una vida centrada en el Regne de Déu.

Per tant, avui, et convido a reflexionar sobre la teva pròpia perspectiva i a preguntar-te: Què limita la teva relació amb Jesús? Quines són les "riqueses" que podrien estar ocupant el lloc que només pertany a Jesús?

Aprendre a pensar com Jesús no només és un repte, sinó també una oportunitat per experimentar una vida plena i significativa. Ens convida a transformar les nostres prioritats i a viure amb una perspectiva centrada en Crist i el seu amor.

Conclusió

En aquest viatge a través de les reflexions sobre la perspectiva i l'aprenentatge de pensar com Jesús, arribem a la conclusió que aquesta transformació de la ment no només és desitjable sinó essencial. Quan aprenem a veure el món com Jesús el veia, les nostres vides es converteixen en testimonis vius de la seva amorosa i redemptora presència.

Aleshores, enmig de les complexitats de la vida quotidiana, busquem una relació més profunda amb Jesús. No hem de deixar enrere les nostres alegries i compromisos sinó transformar-los. La perspectiva de Jesús pot ser el fil conductor que uneix tots els aspectes de la nostra vida. Aprendre a pensar com Jesús implica mirar més enllà de les aparences i centrar-se en l'amor, la compassió i la justícia.

Comentaris