Parlar del Crist és el que requereix més valor

Parlar del Crist és el que requereix més valor
“...en el mundo tendréis sufrimientos: pero ¡ánimo!, yo he vencido al mundo” Juan 16:33 Jesús va marcar la diferència en aquest món. Què puc fer per desenvolupar valor?

1- Confessar: admeto el meu pecat. A vegades ho disfressem amb errors, i és una equivocació. No ens agrada admetre-ho per no sentir-nos inferior al del costat. Més covard és qui escolta, no admet l’error i et jutja. Requereix valor. Qui marca la diferència és autèntic. La veritat perdura, la mentida no.

2- Aixecar-te: defensar allò correcte. Sovint veiem l’error, però no diem res. És la nostra responsabilitat. L’altre està en pecat, però el Senyor també te’n farà responsable. Com fer-ho? No jutjar i tenir criteris propis.

3- Parlar: algú t’ha preguntat per què ets diferent? Parlar del Crist és el que requereix més valor; et mostra tal com ets i estàs en disposició de ser rebutjat. Quan vingui Jesús, s’avergonyirà perquè no has tingut valor de confessar que n’ets seguidor?

Predicació del 17 de març Oriol Solé 

Comentaris