Escola Bíblica Teològica de la UNIDA

Benvingut a la nostra Escola Bíblica Teològica! Aquí, volem ajudar-te per una comprensió profunda de la Bíblia i els seus fonaments teològics.Creiem que l'estudi de la teologia és un viatge de descobriment i creixement de tota la vida, i estem compromesos a caminar al teu costat mentre explores les veritats profundes de la fe cristiana.

Com creixem

Lliçó 10: Necessitem temps

"La nit ja no existirà, no caldrà la llum dels gresols ni la llum del sol: el Senyor Déu els il·luminarà, i regnaran pels segles dels segles." (Apocalipsi 22:5)
Veure més
Lliçó 6: Practicant l'obediència

"No facis cas d’aquelles profecies o d’aquelles visions. És que el Senyor, el vostre Déu, us vol posar a prova per saber si l’estimeu amb tot el cor i amb tota l’ànima." (Deuteronomi 13:4)
Veure més