Llegeix

Llegeix els nostres darrers articles i històries inspiradores escrits per diferents persones.

Volem recordar als nostres lectors que no tots els articles publicats en aquest blog reflecteixen necessàriament la visió i els valors de la nostra església. Tot i que ens esforcem per oferir una plataforma per a diferents perspectives i opinions, també prioritzem el manteniment de les creences i principis bàsics que guien la nostra comunitat. Animem els nostres lectors a abordar cada article amb una ment oberta i discerniment crític, i a participar en un diàleg respectuós i comentaris constructius amb els nostres escriptors i companys lectors.